Για την πλοήγηση


Βιογραφικό Ψυχολόγου

psychologos sotiropoulou
Ψυχολόγος Σωτηροπούλου Αγγελική

Ονομάζομαι Αγγελική Σωτηροπούλου και είμαι ψυχολόγος, μετεκπαιδευμένη στη συστημική ψυχοθεραπεία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, όπου και εργάζομαι ως ψυχολόγος -ψυχοθεραπεύτρια, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα, οικογένειες και ζευγάρια.  

Έχω αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, πραγματοποίησα σπουδές στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με εξειδίκευση στην Ψυχολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Eιδικεύτηκα στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Λονδίνο, όπου και απέκτησα το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα (MSc in Social Psychology) από το London School of Economics and Political Science.

Επιπρόσθετα, έχω ειδικευτεί επί 4 έτη στην συστημική ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. (Ελληνική Δημοκρατία Α.Α.1549)


Επαγγελματική Εμπειρία

Μετά το πέρας των σπουδών ξεκίνησα την πρακτική μου άσκηση ως ψυχολόγος στο Οικοτροφείο «Στην Άκρη της Πόλης», που λειτουργεί υπό την επιστημονική και διαχειριστική ευθύνη της εταιρείας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.).

Στη συνέχεια πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΚΑ) Δήμου Μελισσίων.

Στην συνέχεια για 2 έτη εργάστηκα ως σχολική ψυχολόγος στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση Παλλινοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» (Β΄ ΚΠΣ), που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.ΔΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην διάρκεια της εργασίας μου στο δημοτικό σχολείο εργάστηκα με θέμα την προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στα παιδιά. Στόχος του προγράμματος ήταν η αρμονική ενσωμάτωση και η προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική τάξη.

Psychologos Psychotherapeytria Aggeliki Sotiropoulou
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Σωτηροπούλου

Επίσης, έχω εργαστεί ως ψυχολόγος για ένα χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», που υλοποιείται από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ., της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, ήμουν υπεύθυνη και συμμετείχα στην παροχή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και στην παρακολούθηση των δράσεων ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά την διάρκεια της εργασίας μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλλα στον συντονισμό, στην οργάνωση και στην παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος. Στο διάστημα αυτό συνεργάστηκα με 5 σχολεία στο νομό Αττικής.

Αργότερα εργάστηκα για ένα χρόνο ως ψυχολόγος στην Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εργασία μου αφορούσε στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα παρανόμως εισερχομένων μεταναστών, που κρατούνταν σε κέντρα κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ακόμη, για 2,5 έτη εργάστηκα ως ψυχολόγος στο τμήμα Ιατρικής, Στατιστικής, Υγεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο πρόγραμμα «Εγκάρδια». Ο τίτλος του προγράμματος ήταν:

«Μειώνοντας την ανισότητα στην υγεία μέσω της βελτιστοποίησης της παρεχόμενης φροντίδας υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς σε περίοδο οικονομικής κρίσης: κατάρτιση επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την παρέμβαση στην κοινότητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα στην Αττική».

Στα πλαίσια της εργασιακής μου ενασχόλησης στο πρόγραμμα «Εγκάρδια», ανέλαβα να εκτελέσω τις ακόλουθες εργασίες σε χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: συνέντευξη ασθενούς/υγειούς με προδιαθεσικούς παράγοντες, χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων και παροχή ψυχολογικών συστάσεων. Επιπροσθέτως, ετοίμασα επιστημονικά ενημερωτικά φυλλάδια αναφορικά με την συμβολή της ψυχολογίας στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης, συνεισέφερα στην επιστημονική τεκμηρίωση της μελέτης μέσω της παράδοσης γραπτών αναφορών για τον εξεταζόμενο πληθυσμό της μελέτης.

Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με την ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση / European Expression.

Επίσης, έχω εργαστεί για περισσότερο από δέκα χρόνια στον τομέα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και δημοσίων σχέσεων και Μarketing για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης, έχω συμμετάσχει σε πανεπιστημιακά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια